👈 فروشگاه فایل 👉

ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای سازمانی عدالت

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای سازمانی عدالت

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد عدالت سازمانی و پیامدهای سازمانی عدالت می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

71

حجم

750/924 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

واژه عدالت سازمانی برای اولین بار توسط گرین برگ در دهه 1970 بیان گردید. فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان اشاره داشته، معمولا در بر گیرنده سه جزء متفاوت است که عبارتند از عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای. (کدوین و آوامله ، 2006).عدالت توزیعی نشات گرفته از نظریه برابری آدامز بوده، به انصاف ادراک شده از پیامدها می پردازد و به منزله یک عامل بالقوه با کاربردهای مهم در زمینه های سازمانی، در نظر گرفته می شود.(چاراش و اسپکتور ، 2001).

باید توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداخت ها نمی شود، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی، از قبیل ارتقاها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و  ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد. (فولگر و کوسل ، 1998). از اوایل دهه 1980 مباحث مرتبط با عدالت رویه ای نیز مد نظر قرار گرفت. از این دیدگاه عدالت باید با استفاده از رویه هایی منصفانه تعریف شود؛ یعنی تصمیمات عادلانه تصمیماتی هستند که نتیجه رویه هایی منصفانه باشند. (وندی ، 2007).

در میان اصول عدالت رویه ای می توان به بی طرفی، حق اظهار نظر یا فرصت برای شنیده شدن سخنان و مشارکت در تصمیمات اشاره نمود. (نباتچی، بلومگرن، بینقام ، 2007).سپس در اوایل دهه 1990 مفهوم عدالت مراوده ای مدنظر محققان عدالت سازمانی قرار گرفت، عدالت مراوده ای، آنطور که پول از فولگر و کروپانزانو نقل می نماید، به کیفیت رفتارهای بین فردی که یک فرد، قبل و بعد از اتخاذ تصمیم در معرض آن ها قرار می گیرد، اشاره دارد (وندی ، 2007).

فهرست مطالب

عدالت سازمانی    1

2-1-    مفهوم عدالت    1

2-2-    تعریف عدالت سازمانی    3

2-3-    ابعاد عدالت سازمانی    5

2-4-    کانون های عدالت سازمانی    17

2-5-    پیامدهای سازمانی عدالت    18

2-6-    اهمیت و تاثیرات رعایت عدالت در سازمان ها    21

2-7-    جایگاه عدالت در اسلام    23

بخش دوم: پیشینه ی تحقیق    27

2-30-    پیشینه تحقیق داخلی    27

2-31-    پیشینه خارجی    37

معرفی قلمرو مکانی تحقیق    39

2-32-    تاریخچه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    39

2-33-    فعالیتهای سازمان    39

2-34-    ساختار سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    42

2-35-    اهداف و وظایف سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران    44

منابع و مآخذ    60

فهرست منابع فارسی:    61

فهرست منابع انگلیسی:    63

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت موانع موجود در اجرای استراتژی در سازمان پاورپوینت بررسی مسجد در معماری اسلامی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رغبت سنج هالند ادبیات نظری و پیشینه تجربی ​​​​​​​مهارت های مقابله با استرس راهکار حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی به خشونت علیه زنان