👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مفهوم و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مفهوم و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم  و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

41

حجم

172/19 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم  و تشریح شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که در مبحث اوّل، مفهوم مقتضای عقد و در مبحث دوم به شرط خلاف مقتضای عقد و مبنای بطلان، پرداخته شده است.مبنای بطلان هر یک از شروط باطل می‌توان به گونه‌ای مرتبط با قواعد عمومی عقود توجیه نمود، اما مخالفت شرط با مقتضای عقد، از مواردی است که مختص شرط بوده و صرفاً در خصوص تعهدات تبعی که ضمن عقد درج می‌گردند، مصداق می‌یابد.  «بنابراین عدم مخالفت با مقتضای عقد را می‌توان شرایط اختصاصی به معنی اخص کلمه برای صحت شرط دانست». 

فهرست مطالب

ساماندهی تحقیق:    1

بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد    3

مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد:    4

گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:    6

بند اوّل: مقتضیات ذات عقد:    6

بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد:    7

بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد:    7

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد:    9

بند اوّل: نظریهی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانون:    10

بند دوم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف:    12

بند سوم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانونی و عرفی:    14

بند چهارم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قصد مشترک:    15

بند پنجم: نظریه تشخیص مقتضیات عقد بر اساس مجموع اعلامهای طرفین و لوازم قانوني و عرفی قصد مشترک:    17

گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضای عقد:    20

بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد:    20

بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد:    21

بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد:    23

مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن:    25

گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای  ذات عقد:    26

بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد:    27

بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد:    29

گفتار دوم: نظریه های مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد:    30

بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت:    31

بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط:    31

بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هریک:    32

بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جهت حصول تعارض بین مفاد عقد و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت:    33

فهرست منابع    

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تمرین های فصل 2 و 3 الکترونیک 1 پاورپوینت تبليغات در بازاريابي بين المللي (فصل نهم کتاب بازاریابی بین المللی تألیف میرزا حسن حسینی) مبانی نظری ارزیابی شیوه های پرداخت پاداش در سازمانها مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکردها و مدل های ارزش ویژه برند 142 صفحه بررسی اقتصادی ریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی یکپارچه و ارایه راهكارهای كاهش مخاطرات آن