👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان

هدف از این این پایان نامه بررسی معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

58

حجم

89/326 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این این پایان نامه بررسی معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان می باشد.در این پایان نامه تلاش می شود تا با رجوع به منابع مختلف در نظام حقوقی انگلستان، قواعد حاکم بر انتقال و معامله اعضاء بدن در این نظام حقوقی شناسایی شود.مهم ترین منبع قانونی در رابطه با معامله اعضاء بدن انسان در انگلستان، قانون بافت های انسانی مصوب سال 2004  میلادی است. این قانون در کشورهای انگلیس، ولز و ایرلند شمالی به طور کامل اجرا می گردد، اما تنها بخش هایی از آن در اسکاتلند معتبر تلقی می شود. در کشور اخیر، اعلامیه بافت های انسانی  مصوب سال 2006 میلادی، مهم ترین متن قانونی حاکم بر انتقال اعضاء و بافت های بدن انسان محسوب می شود.

درنظام حقوقی انگلستان، انتقال اعضاء بدن انسان در دو سطح بررسی می شود؛

اول انتقال اعضاء بدن افراد زنده و دوم انتقال این اعضاء از افراد فوت شده. برهمین اساس و با توجه به رویکرد کلی قوانین موجود در انگلستان در رابطه با انتقال اعضاء بدن، در ادامه پس از طرح قواعد عمومی حاکم بر انتقال اعضاء، قواعد مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد زنده مورد بررسی قرار می گردد و در انتها مقررات مربوط به انتقال اعضاء بدن افراد فوت شده مطالعه خواهد شد.به کارگیری فصل بندی فوق، علاوه بر مطابقت با رویکردهای کلی مقررات مربوط به انتقال اعضاء در حقوق انگلیس، مطالعه این مقررات را که در نوع خود بسیار مفصل و دقیق نیز هستند، تسهیل می نماید.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات    4

مبحث اول: بررسی تاریخی انتقال اعضاء    4

گفتار اول: تاريخچه پیوند و انتقال اعضاء در جهان    5

گفتار دوم: تاريخچه پيوند اعضاء در ايران    6

مبحث دوم: اقسام انتقال عضو    9

گفتار اول: حالات مختلف انتقال عضو    9

1. تامین عضو از انسان زنده    10

2. تأمين عضو از جسد    10

گفتار دوم: انواع اعضاء قابل پيوند    11

گفتار سوم: بررسی حقیقت مرگ    13

1. تعريف مرگ    13

2. اغماء    17

بخش دوم: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان    19

فصل اول: قواعد عمومی    21

مبحث اول: موارد مجاز خارج کردن و نگهداری اعضاء بدن انسان    21

گفتار اول: پژوهش های علمی    21

گفتار دوم: پیوند اعضاء برای درمان بیماری ها    22

گفتار سوم: ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی    22

مبحث دوم: لزوم احراز اراده انتقال دهنده    23

گفتار اول: احراز اراده اطفال    23

گفتار دوم: احراز اراده افراد بالغ    24

1. بالغین دارای اراده    24

2. بالغین فاقد اراده    25

مبحث سوم: سازمان های مرتبط با انتقال اعضاء    25

گفتار اول: مقام مسئول بافت های انسانی    26

گفتار دوم: سازمان های حمایتی    27

فصل دوم: معامله اعضاء بدن افراد زنده    29

مبحث اول: شرایط عمومی    29

گفتار اول: محدودیت اعضای قابل انتقال    29

گفتار دوم: لزوم احراز سلامت جسمانی انتقال دهنده    30

مبحث دوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای معوض    31

گفتار اول: اصل عدم تجویز انتقال اعضاء به صورت معوض    31

گفتار دوم: وضع خاص انتقال کلیه    32

مبحث سوم: انتقال اعضاء از طریق قراردادهای غیر معوض    34

گفتار اول: ماهیت حقوقی انتقال اعضاء افراد زنده    34

گفتار دوم: حقوق و وظایف اشخاص دخیل در جریان انتقال اعضاء    36

فصل سوم: معامله اعضاء بدن اموات    38

گفتار اول: شرایط عمومی    38

1. عدم تجویز معامله عضو به صورت معوض    38

2. لزوم به کارگیری عضو برای مقاصد معین    38

گفتار دوم: انتقال اعضاء بر اساس وصیت متوفی    39

1. انتقال اعضای افراد دارای کارت اهداء    39

2. انتقال اعضاء با نظر نماینده متوفی    40

گفتار سوم: انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    40

1. اصل امکان انتقال اعضاء بدون وصیت متوفی    40

2. استثنائات وارد بر اصل    41

نتیجه گیری    42

منابع    50

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت مقدمه اي بر هدفها و اصطلاحات هزينه ارزیابی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان آنلاین و تأثیر آن بر قصد خرید اینترنتی با استفاده از مدل معادلات ساختاری پاورپوینت ممیزی وضعیت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدوین برنامه بازاریابی 100 صفحه پایان نامه کارشناسی مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها با عنوان طراحی و ایجاد واحد صنعتی تولید قوطی غذایی