👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید

هدف از این پایان نامه بررسی تحولات شکلی و ماهوی قانون مجازات اسلامی جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

250

حجم

538/456 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

 در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بيان شده است.

فصل اول با عنوان مفاهيم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است.

فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است.

فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است

و فصل چهارم به نتیجه ‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.  

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسيب‌شناسي قوانين موجود در هم‏ جهتی با مباني فقهي با توجه به مباحث نظري و رويكرد اجرايي، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقايص مورد توجه واقع شد.

نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون مجازات اسلامی می‏باشد.  در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

فهرست مطالب

چيده    1

مقدمه    2

کلیات تحقیق    6

1- بیان مسأله    6

2- پیشینه تحقیق    9

3- پرسش‏هاي تحقیق    10

4- اهداف تحقیق    11

5- فرضیه‏های تحقیق    11

1-1مفهوم مجازات    15

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم    16

1-1-2 آسيب‏های قانون مجازات جدید    17

1-2 انواع مجازات    26

1-2-1 مجازات‏های اصلی    26

1-2-1-1 حدود    29

1-2-1-2 قصاص    29

1-2-1-3 دیات    29

1-2-1-4 تعزیرات    30

1-2-1-5 مجازات اشخاص حقوقی    31

1-2-2 مجازات‏های تکمیلی و تبعی    34

1-2-2-1 مجازات‏های تکمیلی    34

1-2-2-2 مجازات‏های تبعی    37

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید    38

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها    39

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها    43

1- 3 تاریخچه قانون مجازات    46

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید    50

2- تغييرات انجام شده در تأسيسات عرفي قانون مجازات    54

2-1تعویق صدور حکم    54

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم    56

2-1-1-1 تعويق در مجازات تعزیری    56

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت    57

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف    57

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب    58

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعويق صدور حكم    58

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس    61

2-2-1 آزادی مشروط    63

2-2-2تعلیق اجرای مجازات    68

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی    69

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی    70

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید    71

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس    72

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن    72

2-2-4-1-2 توافقی بودن    73

2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن    73

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف    74

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس    75

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس    75

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس    76

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس    77

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس    77

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی)    77

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه)    78

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت    79

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه    80

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی    81

2-2-4-4 -6جزای نقدی    82

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس    83

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها    84

2-2-5-1 -1کثرت استعمال    84

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل    86

1 - اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها    88

2-اطلاقات باب امر به معروف    90

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری    91

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال    94

2-3-2 شرايط عدم محكوميت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هيجده سال    96

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب    97

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید.    98

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی    99

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید    101

2-4-1 مرور زمان    102

2-4-1-1 پذيرش مرور زمان در جرايم تعزيري    106

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و ديه وجود ندارد    107

2-4-2 توبه مجرم    107

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید    109

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم    112

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم    116

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری    116

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود    117

2-5 حدود مسئوليت كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد    120

2-5-1 شروع به جرم    120

2-5-3 تعدد جرم    124

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴    128

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید    134

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری    136

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری    138

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری    139

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ)    139

2-5-5-1-2 جنون    140

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار)    142

2-5-5-1-4 اضطرار    143

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی    143

2-5-5-1-6 مستی    144

2-5-5-1-7 جهل به حکم    145

2-5-5-1-8  دفاع مشروع    146

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید    147

2-5-6-1اقرار    148

2-5-6-2 شهادت    149

2-5-6-3 قسامه    150

2-5-6-4 سوگند    152

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید    153

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید    155

3-1حدود    158

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید    160

3-1-1-1 زنا    160

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا    161

3-1-1-2-1 مجازات اعدام    161

3-1-1-2-3 مجازات شلاق    163

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار    165

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار    165

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی    165

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی    166

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه    166

3-1-1-3-6 خروج از احصان    167

3-1-2سب‏النبی    168

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی    170

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید    171

3-1-3-1 افسادفی‏الارض    174

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه    174

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید    175

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید    176

3-2 قصاص    179

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جديد مجازات اسلامي    179

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتيجه    181

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن    182

3-2-1-3 اهميت آگاهي از شرايط نامتعارف قرباني    183

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید    184

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید    184

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین    188

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید    191

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل    191

3-3 دیات    194

3-3-1 ماهیت دیه    196

3-3-1-1 مجازات بودن دیه    196

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت    197

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت    198

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه    199

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش)    200

3-3-3 مسئول پرداخت دیه    201

3-3-4 موجبات ضمان در دیات    204

3-3-5 مقادیر دیه    207

3-3-5-1 بررسي ديه زن و مرد طبق قانون جديد مجازات اسلامي    209

3-3-5-1-1حکم ديه در اسلام با توجه به تفاوت بين زن و مرد    210

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت    212

3-3-5-2 تغلیظ دیه    212

4- نتیجه‏گیری و پيشنهادها    215

4-1 نتيجه‏گيري    215

4-2    پيشنهادها    233

منابع و مآخذ    234

👇محصولات تصادفی👇

مقاله بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان پاورپوینت کامل کتاب تصمیم گیری و تعیین خط مشی دکتر الوانی پرسشنامه بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده بر ریسک ادراک شده و استفاده از بانکداری اینترنتی پرسشنامه نقش احساسات در مشتریان آنلاین پروپوزال تقسیم بندی مشتریان و یافتن الگویی برای آنها برای بهبود وصول مطالبات معوق بانک