👈 فروشگاه فایل 👉

مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک هاي فرزند پروري

ارتباط با ما

... دانلود ...

مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک هاي فرزند پروري

مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک هاي فرزند پروري در 39 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت doc

مشخصات فايل

تعداد صفحات

39

حجم

0/60 کيلوبايت

فرمت فايل اصلي

doc

توضيحات کامل

مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک هاي فرزند پروري در 39 صفحه ورد قابل ويرايش با فرمت  doc

ويژگي هاي فايل

- 39 صفحه فارسي شامل مباني نظري، پيشينه تحقيق و منابع (داخلي و خارجي)

- در قالب فايل ورد قابل ويرايش با استاندارد آکادميک

- منبع نويسي شده به شيوه APA

- منابع بخش مباني از 2015 به قبل و بخش پيشينه از 2012 به قبل

فهرست مطالب

تعريف سبک هاي فرزند پروري

شخصيتِ اجتماعي و فرهنگيِ فرزندان توسط

تاثيرات والدين

شيوه هاي فرزند پروري

شخصيت

نظريه ها و ديدگاههايي درباره شيوه ها

نظريه بامريند 

فرزندپروري مقتدرانه 

فرزندپروري مستبدانه 

فرزندپروري آسان گيرانه 

فرزندپروري بي اعتنا 

الگوي شفر 

والدين با محبت و آزاد گذارنده

والدين با محبت و محدود کننده

والدين متخاصم و محدود کننده

والدين متخاصم و آزادگذارنده

ديدگاه السون 

فرزند پروري متعادل 

فرزند پروري استبدادي 

فرزند پروري آسان گير  (سهل انگارانه)

فرزند پروري سخت گيرانه 

فرزند پروري غيرمسئولانه 

نظريه اريکسون

الگوي زيگلمن 

نگرش هاي فرزندپروري

مزاياي سبک فرزند پروري اقتدارانه

تاثير شيوه هاي فرزندپروري مقتدارنه بر شايستگي فرزندان 

طبقه اجتماعي و سبک فرزندپروري

فرهنگ و فرزندپروري

سلطه جويي والدين 

تنوع فرهنگي در رابطه با فرزند پروري 

پيشينه تحقيقات انجام گرفته

منابع

بخشي از متن

تعاريف و مباني

شيوه هاي فرزند پروري الگوهاي استانداردي هستند که با آداب و پاسخ هاي معين والدين به رفتارهاي فرزندان مشخص مي شود و به آن دسته تکنيک هايي گفته مي شود که والدين به کمک آن ها فرزندان خود را کنترل و اجتماعي مي کنند (کوموندرو و همکاران، 2015).

سبك هاي فرزندپرور ي، مجموعه اي از گرايش ها، اعمال و جلوه هاي غيركلامي است كه ماهيت تعامل كودك و والدين را در تمامي موقعيت هاي گوناگون مشخص مي كند. طبق تايپولوژي باومريند سبك ها ي فرزندپروري به سه دسته سهل گيرانه، مستبدانه و مقتدرانه تقسيم مي شود.

پيشينه تحقيقات

واحدي و همکاران (1388) به بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري و جو عاطفي خانواده با خلاقيت کودکان در مراکز پيش دبستاني شهر تبريز پرداختند. جامعه آماري طبق آمار بهزيستي در شهر تبريز 5468 نفر و حجم نمونه 320 نفر بود که از 156 پسر و 164 دختر تشکيل مي شد. روش نمونه گيري اين تحقيق چند مرحله اي تصادفي مي باشد. جمع آوري اطلاعات به وسيله پرسشنامه شيوه هاي فرزندپروري بامريند - جو عاطفي رابطه کودک والد - و خلاقيت تورنس انجام شده است. 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته (استاندارد حسابداري شماره 20) پاورپوينت دوره طراحي سيستم هاي توزيع پاورپوینت بررسی 4 مجموعه ورزشی ایرانی و خارجی-طرح4 (مجموعه ورزشی تختی تهران ،مجموعه ورزشی رفسنجان و مجموعه ورزشی آزادی و مجموعه آبی سرپوشیده مشهد و ادبیات نظری و پیشینه تجربی رفتار مصرف کننده رابطه زیرساخت های پیاده سازی مدیریت دانش با ظرفیت تغییرسازمانی