👈 فروشگاه فایل 👉

نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن

هدف از این تحقیق بررسی نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

40

حجم

96/618 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی نظریه های روانشناسان در مورد رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن می باشد.

عوامل موثر بر رضايت زناشويي قدري وسيع و پيچيده است و تعاريف گوناگون از پژوهشگران و محققان در اين زمينه به اين پيچيدگي کمک ميکند، در منابع گوناگون و از نظر محققان، عوامل مختلفي براي رضايت و نارضايتي زناشويي ذکر شده است. در اينجا، اول به اختصار اين عوامل را از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي قرار ميدهيم و در مرحله بعد به آن دسته از عواملي که در اکثر منابع اشاره شده است به صورت مفصل ميپردازيم.

رابطه جنسی يکي از متغيرهاي مهم در روابط زناشويي است. محققان و درمانگران مسائل زناشويي، کيفيت رابطه جنسي بين زن و شوهر را مهمترين عامل تعيين کننده رضايت زناشويي ميدانند (واتسون، 2005).شادکامي کلي زناشويي با رضايتمندي جنسي رابطه دارد. زوجهاي شادکام نسبت به زن و شوهرهاي ناشاد از زندگي جنسي خود خشنودترند (ساپينگتون، 2005).  هالفورد (2001) بيان ميکند که هميشه رابطه اي قوي بين رضايتمندي از رابطه، فعاليت و رضايت جنسي وجود دارد. به هر حال رضايتمندي اوليه جنسي يک عامل پيش بيني کننده قوي براي رضايت و تداوم رابطه ی جنسي در زمانهاي بعدي است (صداقت، 1385).

درآمد و اشتغال 

از جمله عوامل خطرساز مشکلات ازدواج بويژه براي مردان، درآمد کم و شغل نامناسب ميباشد. درآمد کم و ناامني شغلي با رضايتمندي زناشويي پايين همراه است. هنگامي که زوجين به طور دائم درباره پول نگراني داشته باشند، رضايت زناشويي پايين خواهد بود. بويژه براي شوهر، رضايت شغلي، با خشنودي رابطه دارد (ساپينگتون، 2007). در مورد زنان نيز گووه (به نقل از آزاد منش، 1386)، معقتد است زنان خانه دار، از رضايت زناشويي کمتري نسبت به زنان شاغل برخورداند.

.

.

.

فهرست مطالب

تعریف نظری رضایتمندی زناشویی

تعریف عملیاتی رضایتمندی زناشویی

رضايت زناشويي

2-15- نظريه هاي مربوط به رضايتمندي زناشويي    

2-16- نظريه هاي طبقه بندي ازدواجهاي بادوام

2-17- نظريه مدل اجتماعي ناي

2-18- نظريه چرخه پاداش زندگي زناشويي:

2-19- نظريه عقلاني – هيجاني آليس    

2-20- عوامل و مولفه هاي رضايت زناشويي

2-21- عوامل فرهنگي، اجتماعي و تربيتي

عوامل و مولفههاي رضايت زناشويي

آليس (به نقل از فرح بخش، 1385)، نارضايتي زناشويي را در دو عامل ميداند: 

ناهمخوانيهاي مهم

اسطورههاي ارتباطي: 

عوامل فرهنگي، اجتماعي و تربيتي

خصوصيات شخصيتي

تعهد و وفاداري

عوامل ارتباطي

عشق و علاقه متقابل 

طول ازدواج 

وجود فرزند

پیشینه تحقیق

 تحقیقات انجام شده خارجی

تحقیقات انجام شده داخلی

منابع و مآخذ

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رفتار شهروندی سازمانی (OCB) پروژه کارآفرینی سنگبری نرم بر پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پایان نامه سلامت روان دانشجویان رابطه بین پراکندگی سود و بازده سهام