👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت فراگیر که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

63

حجم

135/855 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مدیریت کیفیت فراگیر که در آن مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد تشریح واقع می شود.

مدیریت کیفیت فراگیر درگیرساختن تمام افرادسازمان درجهت بهبودوکیفیت مستمر،سوددهی بیشتروررضایت مشتریان است که جنبه پیشگیرانه آن برجنبه های درمان تقدم دارد.(ککال، 1999) شریف زاده (1379) به نقل ازیوران می گوید: هدف مدیریت کیفیت فراگیر ایجاد یک سسیستم ونظام مدیریتی است که ازبروزنارسایی ها ومشکلات درچرخه عملکرد سازمان وموسسه جلوگیری می کند.برای تحقق این امر می بایست درموردوضعیت هایی که درفعالیت های سازمان ایجاد مشکل می نمایند، بررسی واقدام  می نمایند

مدیریت کیفت فراگیر،فرایندی  متمرکز برمشتری است وبهبوددائمی درک مشتری را می طلبد .(تیشه زن وکفیل زاده ،1380)در مجموع، "مكف" فرآيندي متمركز بر مشتري، مبتني بر رو ش هاي آماري و متكي برگروه ها است كه دستيابي به اهداف راهبردي سازمان از طريق بهبود مستمر فرآيندها را دنبال ميكند وتوسط مديريت ارشد رهبري مي شود.  مدیریت کیفیت فراگیرمختصرا اشاره می شودکه این اصطلاح دراواخردهه 1980به تدریج جایگزین TQCشده است.لازم به ذکراست که TQCبیشتربرفرایندتولیدتاکیدداشته ،درحالی کهTQMیک فلسفه مدیریتی است که درتمام سطوح سازمان جاری می شود.(لاجوردی،1379) 

نمونه پیشینه تحقیق در مورد مدیریت کیفت فراگیر

ولش  (1999) پژوهشي را با عنوان ويژگي هاي آموزش مدیریت کیفیت فراگیر و ارتباط ان ها با اجراي مدیریت کیفیت فراگیر  در سازمان هاي آموزشي K-12 انجام داد و به اين نتيجه رسيد كه اموزش يك امرضروري براي موفقيت برنامه هاي كيفيت است. از سوي ديگر،تحليل هاي آماري نشان دادند كه ويژگي هاي آموزش و ارتباطي معنادار با نتايج عملكرد مدیریت کیفیت فراگیر دارد. قوي ترين ارتباط مربوط به آموزش موضوع هايي از قبيل آگاهي از كيفيت، بهبود فرايند، روش مديريت، مهارت هاي چندگانه، پويايي هاي گروهي، سنجش و ارزيابي كيفيت بود. افزون بر اين، نتايج اين پژوهش حاكي از ارتباط ميان پذيرش و نتايج عملكرد بود.

فهرست مطالب

تعریف عملیاتی مدیریت کیفیت فراگیر

تعریف مفهومی مدیریت کیفیت فراگیر

فصل دوم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری    9

مدیریت کیفت فراگیر    46

مفهوم کیفیت    46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن    47

عوامل موثردرکیفیت    48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر    50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر    49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز     53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگير     51

اصول مديريت كيفيت فراگير    57

اهداف مديريت كيفيت فراگير    57

فواید مديريت كيفيت فراگير    57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع    58

تعریف برنامه ریزی راهبردی    58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان    69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی    69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی    62

      تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور

   تحقیقات انجام شده درداخل کشور

جمع بندی

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوينت انتظارت عقلايي و سياست تقاضا پاورپوینت بررسی سبک سازی (معرفی شرکت کناف ایران) پرسشنامه حساسیت اضطرابی ASI فلوید و همکاران 2005 پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تألیف حساس یگانه) پرسشنامه ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب